Høringssvar fra John Harald Bondevik

Trenger ikke søndagsåpne butikker

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Vi trenger ikke søndagsåpne butikker. Søndagsåpne butikker vil kreve mange flere ansatte som jobber på søndager. Det vil fjerne muligheten for en fridag med familie, en annerledesdag for hele samfunnet. 

Vi som ikke må jobbe, klarer fint å skaffe oss det vi trenger i løpet av de andre seks dagene. 

La oss beholde en dag der de fleste har fri!