Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

nei takk

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

nei takk