Høringssvar fra Gran kommune

Gran kommune ønsker ikke at det skal være anledning til å holde åpent på søndager

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyrets vedtak 18.06.2015:

Gran kommune ønsker ikke at det skal være anledning til å holde åpent på søndager og støtter ikke regjeringens forslag til endringer i lov om helligdagsfreden.

 

Vedlegg