Høringssvar fra Gunnar Larsen

Ja til søndagsåpne butikker

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Følgende forhold gjør at jeg stiller meg positiv til søndagsåpne butikker:

  • Næringsfrihet. En innskrening at bedrifters anledning til å holde åpent bør være velbegrunnet. De religiøse mørkekreftene som ligger bak lov om helligdagsfred, som fortsatt er så reaksjonær at den inneholder forbud mot ballspill, er i dag lite relevant. Få gode hensyn taler for en innskrenking av bedrifteieres frihet til å holde åpent på søndag.
  • Konkurranse. Det er merkverdig at salg av inne- og utemøbler har forskjellig betingelser. Det er pussig at butikker på Geilo kan holde åpent på søndager, men ikke i Bergen. Konkurransen i detaljhandelen bedres ved at butikker får holde åpent på søndager.
  • Tilgjengelighet og personlig frihet. Folk legger i dag langt mer sammensatte liv enn tidligere. Det er mange som er opptatt store deler av den normale uken. Søndager er heldigvis ikke lenger en dag for religiøs ettertanke. Folk må få bruke dagen som de vil; om det er en tur i skog og mark, i parken, eller i nærbutikken. Søndagsåpne butikker gjør folk flests hverdag lettere.

Jeg ber derfor om at at regjeringen velger å fremme til Stortinget et forslag om at alle butikker i Norge kan holde åpent på søndager. Å overlate dette til kommunene vil la lokale mørkemenn sitte med makt over lokale bedriftseieres frihet til å sette åpningstider. Det vil ikke være heldig for konkurransesituasjonen i næringen-