Høringssvar fra Roar Elias Georgsen

Nei takk

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ser ikke noe reelt behov for fler søndagsåpne butikker, og setter pris på en felles "hviledag" i uka.