Høringssvar fra Beate Snellingen

Dato: 26.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg tenker Norge og samfunnet generelt har godt av en fridag

Derfor sier jeg NEI TAKK! til søndagsåpne butikker!