Høringssvar fra Monica Stadaas

Unødvendig

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener det er helt unødvendig og ikke bra for Norge å få et syvdagers samfunn som de dårligst betalte skal drifte.  Jeg vil vi skal beholde dagens ordning!