Høringssvar fra Sara jahanshahi

Ønsker Ikke søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker Ikke søndagsåpne butikker.