Høringssvar fra Saltdal kommune

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg