Høringssvar fra Gildeskål kommune

Høringsuttalelse fra Gildeskål kommune

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Gildeskål har behandlet saken i møte 25.06.2015 som saknr 30/15.

  1. Gildeskål kommune støtter ikke kulturdepartementets forslag om endring i helligdagsloven.
  2. Skulle dette likevel vedtas, vil Gildeskål kommune at beslutningsmyndigheten legges til den enkelte kommune.

Vedlegg