Høringssvar fra Oddrun Kyllingmo

Søndagsåpne butikker

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker. Det er ikke behov for å tillate søndagsåpne butikker. Det vil medføre flere negative konsekvenser enn positive. Man har allerede i dag mulighte til å handel hver ukedag mellom 07 til 23 de fleste steder. Søndagsåpne butikker vil medføre et press for å holde åpent, en økt kostnad for butikkeiere og et større press på ansatte som ikke får helgefri. At man allerede har folk på jobb i helsesektoren og mange andre steder, er ikke et argument for søndagsåpne butikker. Det er forskjell på slikt og på handel.