Høringssvar fra Fredrik Selnes Schei

Ja til søndagsåpne butikker

Dato: 13.05.2015

Svartype: Uten merknad

Alle butikker som ønsker det bør få lov til å holde søndagsåpent. Åpningstider bør reguleres av tilbud og etterspørsel. Det er et  prinsipielt spørsmål om valgfrihet.

Jeg kan ikke se noen sterke argumenter mot søndagsåpent.                 Det er liten grunn til å tro at heltidsansatte vil pålegges å jobbe søndager, ettersom søndagsåpent gir flere jobbmuligheter for studenter og andre som ønsker deltidsjobb. Og 37,5 timers arbeidsuke for heltidsansatte vil stå fast.

At varene blir dyrere er ikke godt dokumentert, dessuten vil mere konkurranse kunne regulere dette på sikt. Om varene skulle bli dyrere, vil det bli opp til den enkelte butikkeier å vurdere lønnsomheten ved å holde åpent. At det kan være forskjell i pris på ulike ukedager er uproblematisk, og generelt høyere gjennomsnittspris på varer er lite sannsynlig. Det kan uansett ikke brukes som et argument for å forby butikker å holde søndagsåpent, det blir helt urimelig.  

At en del mennesker ønsker å ha en dag "fri" fra handel kan ikke tillegges vekt. Det foregår handel på søndager i dag, men med en inkonsekvent forskjellsbehandling av butikker ut fra størrelse og bransjer. Det er ingen som tvinges til å handle på søndager, så alle som ønsker det har mulighet til å ha en "handlefri dag."

La butikkene velge fritt selv, subsidiært kan kommunene bestemme dette lokalt.