Høringssvar fra NN

Ubetvilsomt ja

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier uten tvil ja til søndagsåpne butikker. Dette vil føre til høyere omsetning, og gir folket mulighet til å handle når de vil. Jeg ser det som en selvfølge at jeg og ingen andre skal bestemme når jeg ønsker å handle, jobbe eller gå i marka.