Høringssvar fra Levanger kommune

Endringer i helligdagsloven - uttalelse fra Levanger kommune

Dato: 07.05.2015

Svartype: Med merknad

Levanger kommune slutter seg ikke til forslaget om endring av helligdagsloven slik at butikker kan ha åpent på søndager.

Dette begrunnes med at det ikke er ønskelig hverken fra arbeidstakerorganisasjoner eller handelsnæringa i Levanger.

Det er ikke ønskelig å tvinge flere ut i arbeid på søndager da dette vil få negative konsekvenser for den enkelte arbeidstaker samt at vi mener det vil føre til negative konsekvenser opp i mot frivillige lag og organisasjoner sine arrangement som da blir nødt til å konkurrere med handel.

Generell søndagsåpning vil også være motstridende i forhold til vår satsing på folkehelse.

I tillegg har vi en lang og god tradisjon med hensyn til å holde søndagen hellig som vi mener det er viktig å hegne om.

Det er heller ingen som pr dato har klaget til kommunen om at de ikke har anledning til å skaffe seg det de måtte ha behov for under dagens åpningsbestemmelser.

(vedtatt med 7 mot 2 styemmer i formannskapet 06..05.2015)