Høringssvar fra Dagfinn Hatløy

En felles dag som er annerledes har en egenverdi for det norske samfunn

Dato: 21.05.2015

Svartype: Med merknad

Regjeringen sitt forslag til søndagsåpne butikker er en uønsket samfunns- og kulturendring av Norge. En felles dag som er annerledes har en egenverdi for det norske samfunn. Det gir anledning til viktig fellesskap og samvær. Vi har i dag tilgang til handling 365 dager i året døgnet rundt på nett og 6 dager i uken for ordinær handel. Økt forbruk og/eller spredt handel over flere dager er negativt for miljø og gir økt transportbehov. Generell søndagshandel vil svekke det regulerte arbeidsliv og ansattes rettigheter. Søndagsåpne butikker vil kreve vesentlig arbeidskraft som det norske samfunn bør og kan bruke i andre sektorer som har behov for dette i framtida.