Høringssvar fra Magne Nielsen Aarvåg

Nei til søndagsåpne butikker.

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjeringen åpner for søndagsåpne butikker. Dagens ordning bør videreføres. Det er ikke bare studenter som jobber på butikker og kjøpesentre. Det er også voksne familiserte mennesker. Det vanskeliggjør familiesituasjonen for de som jobber på kjøpesentre og butikker, med mindre regjeringen også ønsker å åpne for søndagsåpne barnehager. Studentene bør heller bruke sin tid på studier istedefor å være nødt til å spe på økonomien med å jobbe i helgene, øk heller studiestøtten så studentene kan konsentrere seg om det de skal. Så skal vi andre klare å handle inn så vi overlever fra lørdag til mandag. Skulle vi ha glemt en pakke gjær eller en kartong melk så får vi kjøre til nærmeste bensinstasjon, brustadbu eller låne av naboen.