Høringssvar fra Ellen-Kathrine Fauske

Søndagsåpne butikker

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at loven skal endres slik at alle butikker kan holde åpent på søndager.

 

Vennlig hilsen

Kathrine Fauske