Høringssvar fra Kjerland Gardsbutikk

Nei til sundagsopne butikkar

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Dagens ordning må fortsetje å gjelde!