Høringssvar fra Silje Selboe

Nei til søndagsåpne butikker!

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad