Høringssvar fra Ronny Moen

Mot søndagsåpent!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er imot forslaget om søndagsåpent!