Høringssvar fra Jonassen Farmasøytiske AS

Nei til søndagsåpne butikker og apotek

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Befolkningen har god tilgang på legemidler enten ved oppmøte i nærmeste apotek eller ved forsendelse. Snart vil også nettapotek komme.

Norge har en dramatisk mangel på farmasøyter, både til apotek og andre oppgaver innen helsevesenet. Denne mangelen vil ytterligere forsterkes av søndagsåpent, da det kreves farmasøyt til enhver tid i åpningstiden.

Som farmasøyt og eier av et lite privat lokalapotek må jeg advare på det sterkeste mot å legge til rette for ytterligere press på å utvide åpningstidene, enn det som allerede er pga hard konkurranse på markedet.

De fleste apotek har allerede i flere år hatt store utfordringer med å få turnus og arbeidsplaner til å gå opp. Lørdagsåpent er allerede standard. 

For øvrig kan jeg heller ikke se at behovet er der. Søndagsåpent vil føre til dyrere varer og dårligere tjenester. Det vil presse bransjen ytterligere, og det kan igjen føre til nedleggelse av apotek.