Høringssvar fra Grete Nilsen

Søndagsåpne butikker

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg går sterkt i mot dette forslaget:

Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager.