Høringssvar fra Bjørg Nilsen

Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker.

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, dagens ordning videreføres, jeg er veldig imot søndagsåpne butikker. Man skal ikke tukle med norsk tradisjon.