Høringssvar fra Haram kommunestyre

Høyring - søndagsopne butikkar

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Haram kommune går i mot ei endring av helligdagslova som vil opne for at vanlege butikkar kan halde ope søndagar.

Vedteke med 17 mot 12 røyster i kommunestyremøte 18.06.15, k.sak 30/15.