Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke søndagsåpne butikker.