Høringssvar fra Lagerutsalget

Nei til søndagsope.

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei. Dagens ordning må vidareførast.
Viss ikkje blir det i alle fall ein mindre butikk på Nordfjordeid. Eg nektar å gje avkall på den einaste fridagen eg har i veka. Og å leige inn folk på dobbel tariff har eg ikkje råd til. Og dette gjeld veldig mange mindre, frittståande butikkar. Så enkelt er det.