Høringssvar fra Einar Rike

Søndagsåpent?

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpne butikker skal visstnok gi økt frihet. Men det gjelder primært de som er privilegerte, og de som har mulighet til å gjøre som de selv ønsker.

De som blir tvunget til å jobbe, eller de som driver sin egen virksomhet som blir presset til å holde åpent av en handelsstandsforening el.l har ikke denne friheten.

Søndagen har tradisjonelt vært en dag for å hente krefter og pleie sosiale og familiære relasjoner. Dessuten en viktig dag for frivillig virksomhet knyttet til idrett, friluftsliv og ulike foreninger . Hva skjer med denne typen virksomhet når alle dager skal bli like?

Vi mennesker har godt av en slik dag å hente oss inn, det gir antagelig større overskudd og økt effektivitet. Dessuten er forbruket og forsøplingen stort nok som det er, trenger ikke enda en dag i uka å øke det på. 

Kiosker/bensinstasjoner/mindre butikker kan være en velsignelse for folk på tur og for å skaffe nødvendige matvarer i nødsfall, men komplette kjøpesenter en søndag kan vi bli spart for.