Høringssvar fra Jon K Land

Nei til søndagsåpent

Dato: 11.06.2015

Svartype: Med merknad

Hei, jeg benytter for første gang min mulighet til å komme med et høringssvar i søndagsåpentdebatten. For de fleste er denne saken opplagt:

Vårt totalkonsum vil ikke påvirkes nevneverdig om vi utvider mulighetene for å handle til også å omfatte søndager.

For butikkene vil imidlertid kostnadene øke mye.

Dette går ut over bunnlinjen. Og hvem skal da sørge for at butikkene kan beholde sin fortjeneste? Jo, selvsagt blir kundene skadelidende for da må prisene på varene økes for å skape ønsket fortjeneste.

Analyser som er fremkommet i media viser også at det blir vanskelig å få nok arbeidskraft til å jobbe på søndager som betyr at de fast ansatte kan bli pålagt å ufrivillig måtte jobbe på vår felles fridag.

Det betyr at mange butikker istedet må innskrenke arbeidstiden på andre arbeidsdager. Har man da oppnådd noe?

Søndag er for de fleste en fritidsdag, familiedag, vennedag, dugnadsdag, konfirmasjonsdag, avslappings- og oppladingsdag. Ønsker dere å ødelegge dette??

Selv om Norge dessverre har blitt et antikristent land etterhvert, står det faktisk i de ti bud - som Norges Grunnlov har som bakteppe, at man skal holde hviledagen hellig. I moderne terminologi betyr det at man ikke skal arbeide, selv om endel funksjoner selvsagt må ivaretas.

Argumentet deres er at enhver skal ha frihet til å handle når man vil. Er ikke det et utrolig egoistisk grunnlag å bygge på? Er det egentlig lov til å tenke slik når den enkeltes frihet krysser grensen for andres tvang til å jobbe, da disse istedet mister sin frihet. For tvang vil det i praksis bli. Og hva da med rekruttering til butikker til slutt? Da blir det kanskje bare skoleelever og studenter som står bak kassene til slutt - i den grad vi har mange nok.

De store pengesterke kjedene får alltid boltre seg fritt og de øvrige aktører føler seg tvunget til å henge med for ikke å bli skviset ut. Spesielt i kjøpesentre vil det ofte være felles regelverk for alle leietakerne. Pengene styrer alt - helt ukritisk, mens moral legges til side. Og hva med alle ringvirkningene. Hvorfor skal da bare butikker være åpne? Hva med offentlige og private tjenester? Spørsmålet vil kanskje dukke opp over tid.

Til slutt: har vi det virkelig så ille i dag. De fleste kjøpesentre er opp til 19, matbutikker til 22-23, og på lørdager ofte til 20-21. Og likevel ønsker man en dag til?? Jeg nekter å tro at nordmenn er så vimsete at de ikke klarer å handle i dette tidsrommet. Og om vi likevel trenger å handle på søndager finnes det fortsatt bensinstasjoner,7eleven og Brustadbuer etc.

Selv om jeg stemte, og alltid har stemt Høyre synes jeg nå at regjeringen har brukt opp tabbekvoten sin snart, og Thorhild Widvey er i så måte en ivrig bidragsyter. Forrige sak som ble helt tullete var forslag om pengesluket Oslo-OL. Heldigvis overtok sunn fornuft for personlig prestisje til slutt. Konklusjon er at jeg tror ovennevnte bør finne seg noe annet å gjøre snart før hun ødelegger totalt for Høyre.

Jeg har som regel tro på at den sunne fornuften vil seire til slutt. Derfor blir jeg overrasket og særdeles skuffet hvis forslaget om søndagsåpne butikker blir vedtatt. I så fall sier jeg farvel til Høyre.