Høringssvar fra Hanne Sandberg

nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Vi ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndags åpne butikker. Dagens ordning videreføres !!