Høringssvar fra Ingrid Lettrem Olsen

nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at det skal bli mulighet til flere søndagsåpne butikker.

Norge er bygd på kristne tradisjoner at vi skal holde hviledagen hellig, slik at vi skel ha mulighet å styrke samholdet i familien og ha en dag der vi kan senke skuldrene og ta vare på hverandre.

vi har ikke behov for å holde forretningen mer åpen, vi har muligheter til å skaffe oss det vi har behov for 6 dager i uken og forbrukersamfunnet må ha en mulighet til å ta tiden tilbake og sette fokus p verdiene som ikke kan kjøpes for penger.

omsorg,-omtanke og samhold i samfunnet må få et nytt fokus.