Høringssvar fra Jan Sivertsen

Søndagsåpne butikker er ikke valgfrihet.

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpne butikker fremstilles som valgfrihet. Dette er noe stort tull, ikke engang de som har ført forslaget i pennen tor på valgfrihetargumentet. Når konkurrenten velger å ha åpent må en følge etter for ikke å bli utkonkurrert. De butikker som ligger på kjøpesenter har ingen valgfrihet, da de er pålagt å holde åpent i kjøpesenterets åpningstider. De ansatte som arbeider på disse butikkene får ingen valgfrihet til om de vil arbeide på søndager eller ikke. Regjeringen har jo sørget for at en kan bli pålagt å arbeide søndager hvor en da får fri andre dager i uken.
Når så mange butikker må holde åpent, vil ansatte som arbeider på grossistlager og transportørrer måtte ha arbeid om søndagene, det er ingen valgfrihet for disse.

Når Erna Solberg så fint sier at noen vil ha "helg" på Onsdag, noen på "torsdag" osv. Da håper jeg hun synes det er greit at jeg tar ungene ut av skolen når jeg har "helg". For jeg vil ha "helg" med ungene mine. Det er en konsekvense av hennes valgfrihet mantra. Da må hun sørge for at skolen og barnehagen er åpen syv dager uken, for dersom jeg arbeider, vil jeg selvfølgelig at ungene skal gå på skolen eller barnehagen. Siden søndagsåpne butikker ikke gir full valgfrihet, må vi som blir tvunget til å ha "helg" på hverdager ha full valgfrihet hva gjelder skole og barnehage.

- Vi må få velge selv til enhver tid hvilke 5 dager i uken barna skal gå på skolen, da min "helg" kan være forskjellig fra uke til uke

- Vi må få velge selv til enhver tid hvilke fem dager i uken barna skal i barnehagen, da min "helg" kan være forskjellig fra uke til uke.

NBNB. Husk at søndagsåpne butikker ikke bare vil gjelde matvarebutikker, slik at alle butikker som finnes på kjøpesenrene blir "tvunget" til å holde åpne. Dette vil føre til en drastisk prisstigning. Jeg vet av erfaring at hver gang butikkene utvidet åpningstidene sine så økte matvareprisene. Dermed er det en ting som en kan garantere, at dersom regjeringen ikke snur, vil prisene øke og da vil det måtte bli sterke lønnsøkninger også.

Ta til vettet og sørg for at Søndagen fremdeles er Søndag. La butikkene være stengt. Vi trenger alle en felles fridag. Jeg sier Nei til søndagsåpne butikker