Høringssvar fra Privatperson

Nei til Søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg som privatperson vil med dette få levere en innsigelse mot planene om innføring av søndagsåpne butikker.

I dagens Norge med presset fritid og tidsmangel for spesielt foreldre mener jeg at det IKKE bør åpnes for søndagsåpne butikker mer en det vi har i dag. 

Foreldre og barn har stort behov for en dag i uken hvor man i sammen kan drive fritidsaktiviteter eller rett og slett roe ned etter en stressende arbeids-/skoleuke.

Jeg er derfor veldig i mot forslaget om å åpne opp for søndagsåpne butikker