Høringssvar fra Liv-Marit Davidsen

Ønsker IKKE søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at det åpnes for søndagsåpne butikker ut over det vi allerede har i dag. Vi trenger en dag i uken som er annerledes.  Ser noen bruker ordet "hvilepuls" om dette.

Ansatte i varehandelen bør ha krav på en dag i uken sammen med familien sin. Det bør veie tungt.

Arbeid søndag bør forbeholdes samfunnskritiske institusjoner, som sykehus, transport, politi osv. Jeg mener at varehandel ikke hører hjemme i denne kategorien.

Jeg håper derfor at regjeringen snur i denne saken.