Høringssvar fra Norsk Petroleumsinstitutt

Svar på høring av helligdagsloven

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Norsk Petroleumsinstitutt viser til vedlagt innspill til høringen av helligdagsloven.

Vedlegg