Høringssvar fra Kunde i butikk

Nei til søndagsopne butikkar!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Eg ynskjer att dagens ordning held fram!