Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

NEI til endring av helligdagslova

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI til søndagsopne butikkar og endring i helligdagslova! Ei slik endring vil medføre mange negative konsekvensar på mange ulike plan i samfunnet, og det vil bety slutten for mange utkantbutikkar.