Høringssvar fra Lars Eriksen

Åpne butikker på søndag.

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei takk til åpne butikker på søndager.