Høringssvar fra Karstein Eriksen i

nei til søndags åpne butikker!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndags åpne butikker, dagens ordning fungerer!