Høringssvar fra Bjørn Tore Bystrøm

Nei takk

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE søndagsåpent. Vi må ikke skape større forbruksbehov. Hvorfor skape et behov som ikke trengs.