Høringssvar fra Lars Erling Aarland

Søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Ser ingen grunn til å ha flere søndagsåpne butikker utover det som er i dag