Høringssvar fra Butikkunde

Nei

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til sundagsopne butikker.