Høringssvar fra Kåre Kvalvåg

Nei til søndagsåpne butikker.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier nei til søndagsåpne butikker. Vi trenger en annerledes dag. Den enkelte, familien, organisasjonene og for samfunnet som helhet. 

Ingen lider i Norge pga mangel på handlemuligheter på søndager. Kjøp- og kastkulturen har allerede gode nok vilkår.