Høringssvar fra Henriette Feydt

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

ønkser ikke søndagsåpne butikker, men er fortsettelse av dagens ordning