Høringssvar fra Jan Runar Eliassen

Søndagsåpent

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

hei

 

søndagsåpent vil ikke være til berikelse for samfunnet. Og hvem vil tjene på dette? 

 

Vær snill og la vær slikt dumskap