Høringssvar fra Inger Negård

nei til søndagsåpne butikker

Dato: 20.05.2015

Svartype: Med merknad

Nåværende praksis opprettholdes.