Høringssvar fra Terje Fagernes

Nei til søndagsåpent!

Dato: 07.04.2015

Svartype: Med merknad

Forslaget om utvidet rett til søndagsåpent er helt forkastelig.

Det vil ramme så mange inbyggere, at det vil ødelegge vanlig folks muligheter til å ha et sosialt liv, ettersom de fleste som jobber i varehandelen, og andre servicenæringer må jobbe på søndager. Og derfor medføre at det blir enda vanskeligere å finne felles fritid til å omgås sosialt, dette vil ikke bare ramme familier, men hele samfunnet og ikke minst enslige, som stadig oftere vil møte lukkede dører hos familie og venner fordi de er på jobb.

Det vil også øke presset på tidsklemma, og stressnivået hos folk flest.

Dette vil aldri bli en frivillig ordning for de ansatte, men bli innført som ett generelt krav fra de store kjedene og kjøpesentrene.

Det vil også måtte føre til økte kostnader og høyere priser, for jeg tror de fleste som meg handler for det vi har av tilgjengelige midler, og vil ikke kunne bruke mere penger i butikkene om de er åpne på søndager, men heller endre handlevaner, så vi småkjøper mere. Og økte kostnader som en følge av høyere lønnskostnader.

Så NEI til søndagsåpent!!