Høringssvar fra Merete S. Jakobsen

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE ar Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! Søndagsfri betyr frihet fra arbeid og fra handel. Vi trenger ikke flere dager med shopping og økt forbruk.