Høringssvar fra Claas Mäder

Ja til åpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg arbeider i turismeindustrien og vi har tilrettelagt vår arbeidstid etter internasjonale gjester som kommer til landet. For mange fortoner stengetider på butikker for rigide og allerede i dag har man søndagsåpne butikker i turistområder som hovedsaklig er tilrettelagt for norsk hytteturisme.

Med en en forbedret åpningstid gjennom året (inkl søndagsåpent) vil vi for eks kunne konkurrer bedre mot andre turistfestinasjoner som for eks Stockholm .