Høringssvar fra Frode Dreier

Nei til søndagsåpne butikker!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg har fremdeles ikke hørt et eneste godt argument fra regjeringens side til forsvar for dette forslaget. 

De negative konsekvensene, derimot, er veldokumenterte.

Dette er et unødvendig forslag som vil gi store konsekvenser for veldig mange familier.

Jeg foreslår at dere (og spesielt Kulturministeren) bruker tid og krefter på viktigere saker enn denne.