Høringssvar fra Lars-Kåre Katla

Nei til Søndagsåpent

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndagen har vore og er ein fridag, men også ein Helligdag. Me har behov for ein kviledag der me kan kople av og tilbringe tida ilag med familien.

Det er på ingen måte behov for søndagsåpne butikker! Med dei lange åpningstidene me har dei 6 andre dagane i veka klarer me å skaffe det me treng! Det var ikkje problem før med kortere åpningstider! Det handler om å planlegge.

Rør ikkje søndagen! Og la oss få ha det samfunnet me har hatt, og som eg vil påstå dei aller fleste er fornøygde med!!